A. Janušis
Muzikos savaitgaliai
D.Gudačiauskaitė, Anykščiai
Asambliažai
Angelu kelias svetaine