2017 04 25 – Paroda Koplycioje-2
Daniliauskas, int
Spauda, int