Kelionė kartu, Anykščiai
VDA paroda
R.Vasiliūnienė, D.Truskaitė
angelu-k2