Anykščių menų centras | Čiurlionio namų choro ir Roko Zubovo koncertas Angelų muziejuje 

Čiurlionio namų choro ir Roko Zubovo koncertas Angelų muziejuje

11 Vas Čiurlionio namų choro ir Roko Zubovo koncertas Angelų muziejuje
Print Friendly, PDF & Email

Vasario 10 d. Sakralinio meno centre–Angelų muziejuje vyko Čiurlionio namų choro ir Roko Zubovo (fortepijonas) koncertas. Vadovas Mantvydas Drūlia.

Programoje skambėjo – M. K. Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos chorui bei fortepijonui.

Nuotraukos Anykščių menų centro

Augo ir plėtojosi žmogus, augo ir plėtojosi jo daina, o gamtos įtekmė, jos grožis, jos puikumas savaip veikė auklėdamas žmogaus būdą, o drauge ir jo dainą. […] Kiekvienos tautos muzika, plėtodamos ir augdama, nenustoja savo atskirų ypatybių, nes toliau ją kuria kompozitoriai, kurie, būdami savo Tėvynės sūnūs, gauna iš savo tėvų drauge su krauju savo dainų meilę ir dažnai patys nejausdami mėgsta jų būdą ir ypatybes.“

K. Čiurlionis, jau pasiryžęs visus savo būsimus darbus skirti Lietuvai, nestokoja idėjų skatinti lietuviškąją kultūrą. Jau 1907 metais jis sukomponuoja didelį pluoštą lietuvių liaudies dainų harmonizacijų chorui bei fortepijonui, kai kurios iš jų tampa ir iki šiol tebėra populiarios chorų ir pianistų repertuaruose. Šiame koncerte kviečiame klausytojus išgirsti, kaip ta pati liaudies daina gali skambėti pritaikyta ir chorui, ir fortepijonui, bei kaip panašios kompozicijos gretinamos viena šalia kitos! Tarp kūrinių išgirsite ir trumpą pasakojimą apie M. K. Čiurlionio gyvenimą, jo kūrybinius darbus. M. K. Čiurlionio harmonizuotas liaudies dainas chorui ir fortepijonui atliks Čiurlionio namų choras (vadovas Mantvydas Drūlia) ir pianistas Rokas Zubovas.