Įstaigos veikla

Įstaigos veikla

Informacija apie mūsų nuostatus, ataskaitos ir viešuosius pirkimus

  • 2016 metų finansinės ataskaitos
  • 2015 metų finansinės ataskaitos
  • 2014 metų finansinės ataskaitos
  • 2013 metų finansinės ataskaitos
  • 2012 metų finansinės ataskaitos