Anykščių menų centras | IšARTi: skulptūros paroda „Žemės druska“. Kazys Varnas 

IšARTi: skulptūros paroda „Žemės druska“. Kazys Varnas

18 Geg IšARTi: skulptūros paroda „Žemės druska“. Kazys Varnas
Print Friendly, PDF & Email

Tęsiame pažintį su Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre eksponuojamos skulptūros parodos „Žemės druska“ autoriais ir jų kūriniais. Vienas jų, neseniai „atrastas“ anykštėnas skulptorius Kazys Varnas ir jo darbas „Motinos portretas“. Beje, skulptoriaus sudėtinga gyvenimo istorija ir likimas pasufleravo parodos pavadinimą.

Kazys Varnas gimė 1913 m. rugpjūčio 23 dieną Veršelių k. Anykščių raj. 1940–1947 m. su pertrauka studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute Vilniuje, įgijo dailininko skulptoriaus išsilavinimą. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių okupacinei valdžiai 1943 m. institutą uždarius, jis pasiliko Anykščiuose ir 1944–1945 m. dirbo Anykščių gimnazijoje piešimo mokytoju, nuo 1945 m. rudens grįžo į Vilnių ir tęsė studijas. Kaip diplominį darbą 1947 m. jis sukūrė skulptūrą „Žvejys“ (darbo vadovas – P. Aleksandravičius), sulaukusią labai gero įvertinimo. Nuo 1948 m. pavasario K. Varnas gyveno Anykščiuose ir dirbo 1948–1949 m. Anykščių gimnazijoje, 1949 m. rudenį Anykščių vidurinėje mokykloje dailės mokytoju. Nuo 1949 m. K. Varnas nuolat sirgo ir gydydamasis gyveno Anykščiuose bei Romainių tuberkuliozinėje ligoninėje Kaune, tuo pačiu metu, kiek turėdavo jėgų, kūrė skulptūrinius portretus, figūrines kompozicijas, bareljefus. Nuo 1947 m. K. Varnas dalyvavo parodose, nuo 1960 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Mirė 1971 m. vasario 27 d. Anykščiuose.

K. Varno skulptūra „Motinos portretas“.

Jis sukūrė rašytojo A. Žukausko-Vienuolio, mokytojų bareljefus, rašytojų A. Baranausko, J. Biliūno, mokytojo R. Dobino ir savo tėvų biustus, paminklą su bareljefu revoliucionieriui J. Opanskiui, teminius bareljefus „Valstietis slepia savo gyvulius“, „1863 metų sukilimo aidai“, „Jono Biliūno vaikystė“, „Kolūkio talkininkai“, „Anykščių legenda“, skulptūras „Grybautojas“, „Paukštininkė“, „Sėdinti figūrėlė“, nutapė Sofijos Šaltenienės portretą ir kitus kūrinius.

Lietuvos dailės muziejus yra įsigijęs ir saugo tris jo skulptūrinius kūrinius (gipsiniai reljefai): „Brigadininkas girdo arklį“, „Tutkaus portretas“ ir „Baudžiava“. Kitas kūrybinis palikimas saugomas privačiuose rinkiniuose, šiuo metu kaupiamas Anykščiuose. Išlikusi jo skulptūra „Žvejys“ saugoma Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos muziejinėje ekspozicijoje.

Parodoje „Žemės druska“ pristatoma K. Varno skulptūra „Motinos portretas“.

K. Varno skulptūra „Motinos portretas“.