Anykščių menų centras | Erdvinė opera tamsoje CONFESSIONS 

Erdvinė opera tamsoje CONFESSIONS

04 Gru Erdvinė opera tamsoje CONFESSIONS
Print Friendly, PDF & Email

Anykščių koplyčioje- Pasaulio anykštėnų kūrybos centre  (Vilniaus g. 36, Anykščiai) stebino unikalus kultūrinis įvykis – erdvinė opera tamsoje CONFESSIONS

Koncepcija ir kompozicija – Spatial Opera Company: Jens Hedman (Švedija), Rūta Vitkauskaitė (Lietuva / Didžioji Britanija), Åsa Nordgren (Švedija)

Atlikėjai: Åsa Nordgren (sopranas, garso objektai), Rūta Vitkauskaitė (smuikas, garso objektai), Jens Hedman (elektronika, garso objektai)

Prodiuseris OPEROMANIJA

Opera „Confessions“ buvo inspiruota autorių domėjimusi erdvine elektronika, o ypač – erdviniu akustiniu garsu ir jo poveikiu žmogaus vaizduotei. Tuomet autoriai nusprendė sukurti erdvinę operą tamsoje, susikoncentruojant ties galimybėmis, kurias suteikia akustinė aplinka. Krikščioniškoji septynių mirtinų nuodėmių idėja tapo operos libreto pagrindu.

Septyniose „Confessions“ (angl. – išpažintys) dalyse nagrinėjamos septynios mirtinos nuodėmės – godumas, puikybė, apsirijimas, pavydas, kerštas, geismas, tingumas. „Confessions“ suvienija jos autorių seniai brandintas kūrybinių eksperimentų idėjas: muzikos atlikimą tamsoje, įtraukiant ir kitas jusles (uoslę, lytėjimą) ir tariamai visiškai panaikinant vizualųjį aspektą. Tačiau kūrinyje pastarasis iš tiesų yra labiausiai kurstomas veiksnys klausytojo vaizduotėje – per abstrakčius garsovaizdžius ir konkrečius anksčiau įrašytus garsus, kurie sukelia stiprius vaizdinius, susijusius su jausmais, pojūčiais ar objektais.

2016 m. opera apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“ už geriausią muziką. Taip pat įvertinta Lietuvos kompozitorių sąjungos įsteigtu „Metų vinies“ prizu „Publikos simpatijos“ nominacijoje. Opera pristatyta įvairiose koncertų salėse, teatruose ir festivaliuose Lietuvoje, Švedijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Estijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

Instrukcijos žiūrovams: žiūrovai sėdės tamsoje, su akių raiščiais-kaukėmis, kurios bus dalijamos prieš spektaklį. Erdvėje yra viena išskirtinė vieta – „rausvoji kėdė“. Ji yra vienintelė ir nemokama, gaunama konkurso būdu. „Rausvos kėdės“ klausytojas patiria ekstremalų akustinio surroundo, kvapų, skonio ir prisilietimų kompleksą. Norintys gauti šią vietą turi iki 2019 m. gruodžio 1 d. nuoširdžiai išpažinti vieną savo nuodėmę el. paštu spatialopera@mail.com. Su atrinktu dalyviu bus susisiekta ir jis turės pasirašyti kontraktą.

Įspėjimai: amžiaus apribojimų nėra, tačiau tėvai, ateinantys su jaunesniais vaikus, turėtų būti tikri, kad vaikai pajėgs praleisti valandą užrištomis akimis, netriukšmaudami, prarasdami kontaktą su tėvais.

Premjera: 2015 m. balandžio 17 d. Profsąjungų rūmų Kolonų salėje 6-ajame šiuolaikinės operos festivalyje NOA (Naujosios operos akcija).

Trukmė: 63 minutės (be pertraukos)

 

Organizatoriai: Operomanija, Anykščių menų centras

Rėmėjas Lietuvos kultūros taryba

Bilietus platina TIKETA

—————————————————————————————————————————————–

 

CONFESSIONS

Spatial opera in the dark

Concept and composition – Spatial Opera Company: Jens Hedman (Sweden), Rūta Vitkauskaitė (Lithuania / UK), Åsa Nordgren (Sweden)

Performers: Åsa Nordgren (soprano, soundobjects), Rūta Vitkauskaitė (violin, soundobjects), Jens Hedman (electronics, soundobjects)

Producer OPEROMANIJA

Opera “Confessions” was inspired by an interest in spatial electronics, in particular – the spatial acoustic sound and its impact upon the human imagination. Therefore, the authors have decided to create a spatial opera in the dark, focussing on the expansion of possibilities offered by the acoustic surroundings. The Cristian idea of the seven deadly sins serves as the basis of the libretto.

The seven parts of the “Confessions” are concerned with the seven cardinal sins – lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy, pride. “Confessions” combines diverse ideas of creative experiments cherished by the authors for a long time: performance of music in the dark, incorporation of other human senses (smell, touch) along with alleged complete removal of the visual aspect. However, in the opera, the latter is in fact the most activated factor in the listener’s imagination – through abstract audio images and concrete pre-recorded sounds that produce strong imagery linked to feelings, sensations or objects.

In 2016 opera “Confessions” was awarded Golden Stage Cross for the best music and Lithuanian Composer’s Union’s prize Musical Nail of The Year. Opera was presented in various concert halls, theatres and as part of different festivals in Lithuania, Sweden, Germany, Estonia, the Netherlands and the UK.

 

Instructions for spectators: the spectators will sit blindfolded in the dark (blindfolds will be handed out before the performance). The sensations of the audience will be actively provoked. There is the only special “Pink chair” in the audience, it is free of charge, and the person who will win a competition will get it. The occupant of the seat will experience a set of extreme acoustic surroundings, smells, tastes and touches. Those who wish to get this seat need to make a sincere confession of one sin until December 1, 2019 on spatialopera@mail.com. The person will be contacted and he/she will have to sign a contract.

Warning: there is no age limit but the parents who bring young children should be sure that the children will be able to spend an hour blindfolded, silent and without any contact with their parents.

Premiere: April 17, 2015 at the Column Hall of the Trades Union House during the 6th contemporary opera festival NOA (New Opera Action)

Duration: 63′ (no intermission)

Organizers: Operomanija, Anykščiai Arts Centre

Supporter: Lithuanian Council for Culture

Tickets distributed by TIKETA