Anykščių menų centras | Apie angelus ir kitas būtybes 

Apie angelus ir kitas būtybes

25 Lie Apie angelus ir kitas būtybes
Print Friendly, PDF & Email

10-ąjį Angelų muziejaus jubiliejų pasitinkame su paroda  „APIE ANGELUS IR KITAS BŪTYBES“.

Paroda veikia: 2020 07 03 – 08 04.

Angelų muziejuje Anykščiuose eksponuojamoje parodoje pristatoma grupė darbų iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus rinkinių. Tai su angelais ir kitomis fantastinėmis būtybėmis susijusios tematikos, – ne tik studentų, bet ir Lietuvos dailės klasikų, kūriniai. Laikais, kuomet aukštosiose dailės mokyklose dominavo akademinė vaizduojamųjų menų ugdymo programa, mitiniams gyventojams daugiau dėmesio būdavo skirta nebent didžiosiose, diplomams dedikuotose, su mitologiniu ar religiniu žanru susijusiose kompozicijose. Sovietiniais laikais angelo figūra irgi pasirodydavo tik labai specifinėmis progomis. Nepriklausomybės laikotarpiu angelariumai ir bestiariumai taip pat kalbėdavo apie ypatingą studentų ir klasikų poziciją, jų unikalų požiūrį į pasaulį ir kultūros pažinimą. Tad klausiant – „kokie yra angelai ir kitos būtybės Vilniaus dailės akademijoje?“, atsakymas būtų vienareikšmis – jie kitokie, nulemti laiko ir socialinės, kultūrinės aplinkos. Šios parodos chronologinės ribos aprėpia kelis šimtmečius – nuo aštuonioliktojo amžiaus grafikos (vario raižinių, vaizduojančių šventuosius, apsuptus angeliukų) iki šių dienų tapybos (kurioje angelai ar jiems artimos būtybės traktuojamos personaliai).

Parodos menininkai: Valentinas Antanavičius, Vincas Kisarauskas, Gintautas Kubilius, Rūta Matulevičiūtė, Viktoras Petravičius, Goda Pužauskienė, Adomas Raudys-Samogitas, Leopoldas Surgailis, Fabijonas Šulcas, Justinas Vaitiekūnas, Albertas Veščiūnas

Parodos kuratorius dr. Vidas Poškus

Akimirkos iš parodos atidrymo.