Anykščių menų centras | Angelų muziejus 

Angelų muziejus

ANGELŲ MUZIEJUS

Angelų muziejus kviečia užeiti, pažinti ir pajusti per amžius žmogų lydinčių angelų pasaulį, įsiklausyti į savo sielą, kurioje lemtingais momentais prabyla ir Angelo sargo balsas. Kultūrininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, padovanodama savo sukauptą angelų kolekciją Anykščius paskelbė Angelų miestu. Pasak, kunigo Justo Jasėno, pasekusio ponios Beatričės pavyzdžiu ir dovanojančio muziejui angelus, „Ėmė ir suskrido daugybė – miriadų miriadai angelų […]. Nusileido jie į kalvotąsias Anykščių platumas, ir dabar jau čia apsigyvens. Gal jie įsikurs ir mūsų gyvastyje, mūsų kasdienybėje? Būtų gerai, gal tuomet ir mūsų žingsniai, ir mūsų pastangos sutvirtėtų? Reikės bendradarbiauti nuo šiol su tais Dievo siųstaisiais. Gal jie padės kūrybiškai gyventi, nesipykti, nerungtyniauti, bet vieni kitiems pagelbėti, paremti, ranka rankon dirbti, džiaugtis, be jokių prieskonių ramiai žvelgti į akis šalia esančiam. Galėjo jie įsikurti ir kokiame kitame mieste, bet kad jie savo sparnais ir pačiu buvimu apkabino Anykščius – Dangaus dovana, tik dar labiau sustiprinanti tai, ką puoselėjame, tai, ką saugome, tai, ką kilnaus ir gražaus ateityje sukursime […]. Tegul dabar ir angelai būna, klesti, matom mes juos, matys ir kiti, ir gal bus geriau“.

Nuo pat Angelų muziejaus atidarymo ieškoma įvairių būdų pildyti kolekciją. Vis daugiau  meno kūrėjų muziejui padovanoja savo kūrinių. Ekspozicija pasipildė Arvydo Každailio, Valentino Ajausko, Igorio Kalinausko, Ričardo Ničajaus, Jono Tvardausko, Vytauto Ulevičiaus, Juozo Lebednyko, Arvydo Petrulio, Renės Gabdankienės, Viačeslavo Gibovskio, Rimantės Butkuvės, Henriko Zakarevičiaus,  Astos Vasiliauskaitės ir kitų menininkų sukurtais angelais.

Profesionalių menininkų Angelų kūrėjų plenerai Anykščiuose vyksta nuo 2011 metų.

2011 metais vyko „Angelų kūrėjų šventė: angelas menininko kūryboje“. Plenere dalyvavo ir angelus kūrė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas skulptorius Leonas Strioga, tautodailininkai Pranas Petronis, Robertas Matiukas, Valdas Pelegrimas, Valentas Survila, Saulius Lampickas, Adolfas Teresius, Arvydas Petrulis, skulptoriai Kęstutis Krasauskas, Saulius Milašius, keramikės Lina Bekerienė ir Skaidrė Račkaitytė, metalo skulptorius Romualdas Inčirauskas ir dailininkė Virginija Juršienė.

2012 metais Miesto šventės metu kvietėme pasivaikščioti „Menų taku“. Menininkų dirbtuvėlėse anykštėnai ir miesto svečiai galėjo pabendrauti su dailininkais: Ramune Grabauskiene, Petru Rakštiku, su visa kūrėjų šeima Eugenijumi, Svetlana, Aisčiu ir Kornelijumi Raugais, Asta ir Ligitu Keraičiais, Valdu ir Rūta Pelegrimais ir kitais menininkais. Keramikai kvietė savo rankomis sukurti žavų kūrinėlį – šios šventės prisiminimą. Angelų kiemelyje galima buvo stebėti kaip skulptorių rankose gimsta angelas. Angelus Anykščiams sukūrė skulptoriai Vladas Vildžiūnas, Mykolas Strioga, Leonas Strioga, Rimantas Zinkevičius, Mindaugas Būga, Artūras Makštutis ir kiti skulptoriai.

2013 metais surengtas tapytojų simpoziumas „Anykščiai – angelų miestas“. Visą savaitę Anykščiuose svečiavosi ir kūrė angelus Lietuvos dailininkų sąjungos nariai iš Vilniaus: Giedrė Riškutė, Valentinas Ajauskas, Arvydas Bagdonas,  Saulė Urbanavičiūtė, Ieva Bunokaitė, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Laimutė Kozlovienė, Algis Gaižauskas. Egidija Brinkytė atvyko iš Klaipėdos, į savo jaunystės miestą iš Kretingos atvyko L. Liaudanskaitė-Vyšniauskienė.

 

Tais pačiais metais vyko Angelų kūrėjų – skulptorių pleneras „Angelas Anykščiams“, kuriame dalyvavo profesionalūs skulptoriai Algirdas Bosas, Marijus Petrauskas, Jonas Grunda, Gintaras Kamarauskas, Vygantas Vėjas, Juozas Budzinauskas. Jų sukurti darbai papildė Angelų muziejaus ekspozicijas, džiugina anykštėnus ir miesto svečius. Ypatingu plenero rėmėju tapo fotomenininkas Romualdas Rakauskas. Iš jo sodybos kieme vėtros nulaužto ąžuolo Vygantas Vėjas sukūrė angelą.

2013 metais surengta pirmoji kilnojama Angelų muziejaus eksponatų paroda – naujai sukurti angelai keliavo į tarptautinę parodą Valgos miestelyje, Estijoje.

Angelų muziejaus ekspozicija pildoma  meno kūrėjų, įstaigų, organizacijų ir pavienių asmenų dovanojamais angelais. Ji nuolat keičiasi, nes visi kūriniai, kuriuos norėtume eksponuoti tiesiog nebetelpa.

2016 metų vasarą surengta skulptūros miniatiūrų paroda „Angelų muziejus delne“, kurioje buvo eksponuota 20 kūrinių. Pasibaigus parodai didelė dalis kūrinių liko nuolatinėje ekspozicijoje, nes autoriai darbus padovanojo muziejui. Muziejus pasipildė Jurgitos Bugailiškienės, Sergejaus Plotnikovo, Miglės Juršytės-Pakštalienės, Vitos Katavičiūtės, Jolantos Kvašytės, Akvilinos Kripaitytės, Vlado Kudabos, Ivan Pereginiec, Juozo Kavaliausko, Margaritos Milašienės, Kristinos Venslauskienės, Gedimino Žuklio, Jolantos Raupelytės-Balkevičienės ir kt. menininkų darbais.

2016 metais Angelų muziejus įsigijo Jono Daniliausko paveikslą „Angelas, bučiuojantis žemę“.  Tai lyg savotiška aliuzija, į 1989 metais Jurgos Ivanauskaitės Beatričei Kleizaitei-Vasaris padovanotą  J. Daniliausko tapytą „Angelą, suklupusį prieš moterį“, nuo kurio prasidėjo Beatričės kolekcija.

Angelų muziejus tapo vienu populiariausių lankytinų objektų Anykščiuose, per metus pritraukiančių arti 20 tūkst. turistų iš Lietuvos ir užsienio.

 

 

BEATRIČĖS KLEIZAITĖS-VASARIS ANGELŲ KOLEKCIJA

 

Angelų atvaizdais Beatričė Kleizaitė-Vasaris susidomėjo pirmaisiais metais po sugrįžimo į Lietuvą (1989 m.). Tuomet su J. Ivanauskaite davė interviu „Šiaurės Atėnams“ ir pirmą kartą prabilo apie angelus. Po to Jurga jai padovanojo J. Daniliausko tapytą „Angelą, suklupusį prieš moterį“. Paveikslo dažai dar buvo neišdžiūvę, bet Jurga įtikino savo mokytoją, kad šis kūrinys Beatričei būtinai reikalingas (šį vienintelį kūrinį ir pasiliko ponia Beatričė sau). Antrasis angelas atkeliavo iš Molėtų. Jaunas, puikus medžio drožėjas Gintaras Černius, perskaitęs minėtą interviu „Šiaurės Atėnuose“, išdrožė nuostabiai gražų angelą. Trečiasis angelas – senoji liaudies skulptūrėlė, atkeliavo iš kun. Č. Degučio, kuris tuo metu buvo Kulių klebonas. Paskui angelai pradėjo skristi iš draugų ir pažįstamų. Ypač daug padėjo architektas hab. dr. A. Miškinis iš Kauno. Jis antikvaruose surasdavo senųjų liaudies skulptūrų ir jas perleisdavo kolekcionierei. Iš pradžių ponia Beatričė galvojo rinkti tik senąjį liaudies meną, bet greitai savo nuomonę pakeitė. Ypač kai dailininkas L. Gutauskas padovanojo mėlynąjį angelą, kurį jis pavadino „Kalėdų rytas“. Sužinojusi džiugią žinią, jog Anykčiuose bus Angelų Muziejus, Beatričė Kleizaitė Vasaris pradėjo kalbinti dailininkus ir tautodailininkus, kad bent po vieną kūrinį padovanotų muziejui. Angelų muziejuje galime pasigėrėti Beatričės Kleizaitės-Vasaris padovanotais dailininkų R. Z. Bičiūno, L. Gutausko, S. Gutausko, V. Igno, A. Stasiulevičiaus, J. Židžiūnienės, F. Linčiūtės, N. Smilgienės, R. Vėliuvienės, J. Zalenco,   A. Vasiliauskaitės, L. Striogos kūriniais, lietuvių taudodailininkų L. Ivaškevičiaus, V. Liatuko, A. Petrulio ir kt. darbais.

Beatričė Kleizaitė-Vasaris gimė 1925 m. Kaune. 1941–1944 m. ji studijavo Kauno valstybės teatro Dramos studijoje. Antrojo pasaulinio karo metais emigravo iš Lietuvos. 1945–1948 m. Italijoje tęsė menų studijas ir dirbo Lietuvos pasiuntinybėje. 1948 m. išvyko į Argentiną, 1958 m. – į Kanadą, vėliau – JAV. Dirbo bibliotekose ir pedagoginį darbą. Aktyviai reiškėsi lietuvių visuomeninėje, kultūrinėje veikloje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę grįžo į tėvynę. Į Lietuvą ji parvežė išeivijos dailininkų – V. Kašubos, A. Galdiko, V. Igno ir kt. darbų kolekcijas. Įsteigė didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondą ir daug dirbo, kad paminklo idėja būtų įgyvendinta. Už nuopelnus Lietuvai ir Vilniui 2002 m. buvo apdovanota Barboros Radvilaitės medaliu.