Anykščių menų centras | Angelų muziejuje švečiavosi kunigas Nerijus Vyšniauskas 

Angelų muziejuje švečiavosi kunigas Nerijus Vyšniauskas

20 Kov Angelų muziejuje švečiavosi kunigas Nerijus Vyšniauskas
Print Friendly, PDF & Email

Marijos apsireiškimas Šiluvoje 1608 m.: pramanas ar tikrovė

 

Kovo 18 d. Angelų muziejuje – Sakralinio meno centre svečiavosi dogminės teologijos daktaras, disertaciją apgynęs Romos Popiežiškajame Saleziečių universitete, kunigas Nerijus Vyšniauskas.

Nuotraukos Anykščių menų centro

 

Kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas gimė 1980-10-01 Kaune, Antano Vyšniausko ir Irenos Vyšniauskienės šeimoje. Mokėsi Kauno A. Stulginskio vidurinėje mokykloje. 1999 metais baigė Telšių vyskupijos licėjų. Kauno Kunigų Seminariją baigė 2005 m. įgydamas teologijos bakalauro laipsnį. Studijas tęsdamas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakultete 2007 metais baigė bažnytinės teisės studijas ir įgijo teologijos licenciato (magistro) laipsnį. 2007 – 2009 m. Romos Popiežiškajame Saleziečių universitete, esančiame Popiežiškajame Lotynų kalbos institute baigė lotynų kalbos kompozicijos studijas, kurias ten studijavo a.a vysk. Vladas Michelevičius, kuris 1949-1950 m. buvo Kavarsko parapijos vikaras. Studijuodamas Romoje 2009 m. Popiežiškajame Saleziečių universitete pradėjo dogminės teologijos doktorantūros studijas ir 2016 m. balandžio 19 d. apgynė dogminės teologijos daktaratą tema „Lietuvos Šiluvos šventovė – istoriniai, teologiniai ir pastoraciniai aspektai“ ir tapo daktaru.

Nuo 2009 iki 2016 m. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje dirbo lotynų, italų kalbų ir tikybos mokytoju. Nuo 2007 metų paskirtas Kauno arkivyskupijos tribunolo notaru ir nuo 2014 metų paskirtas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo teisėju. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. paskirtas Danijos lietuvių kapelionu.

Nuo 2005 iki 2007 m. Kauno arkikatedros bazilikos vikaras. 2009 m. grįžęs iš Romos vėl buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. Nuo 2015 m. gegužės iki 2015 m. liepos paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru. Nuo 2015 m. liepos iki 2016 balandžio paskirtas Kauno šv. Juozapo parapijos vikaru. 2016 m. balandžio 18 d. paskirtas Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonu.

Šaltinis: http://www.kavarskobaznycia.lt/klebonas-nerijus-vysniauskas/

Nuotrauka iš http://www.kavarskobaznycia.lt/kontaktai/