Anykščių menų centras | 2018 metų finansinės ataskaitos 

2018 metų finansinės ataskaitos

2018 metų finansinės ataskaitos

I KETVIRTIS

 

20 VSAFAS 4 priedas 2018 m. I KETV

Veiklos rezultatų ataskaita 2018m I KETV.

Forma Nr.1, 03 mėn.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. I KETV.

Aiskinamasis rastas I ketv.biudž. vykd. atakaita

2 for.spec. 03 mėn.

2 Forma biudž 03 mėn.

4 forma

 

II KETVIRTIS

 

5.AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. II KETV.

VSAFAS 4 priedas 2018 m. II KETV

2.Veiklos rezultatų ataskaita 2018m II KETV.

1.Finansinės būklės ataskaita 2018 m. II KETV.

 

III KETVIRTIS

 

5.AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. III KETV.

20 VSAFAS 4 priedas 2018 m. III KETV

2.Veiklos rezultatų ataskaita 2018m III KETV.

1.Finansinės būklės ataskaita 2018 m. III KETV.

 

IV KETVIRTIS

 

Dėl biudžeto išlaidu sąmatos ataskaitų pateik

IV KETV. FORMA NR. 1

IV KETV. BIUDŽETO 2 FORMA

SPEC IV KETV. 2 FORMA

KREDITORINIS IV KETV. 2018

Aiškinamasis raštas IV ketv.biudž. vykd. atakaita

 

METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA

 

1.Finansinės būklės ataskaita 2018 m. IV KETV.

2.Veiklos rezultatų ataskaita 2018m IVKETV.

3.Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 IV KETV

4.Pinigų srautų ataskaita 2018 IV KETV

6_VSAFAS 6 priedas 2018 IV KETV

8_VSAFAS1 priedas 2018 IV KETV

12_VSAFAS 1 priedas 2015

17 VSAFAS 7,12 priedai 2015

17 VSAFAS 8,13 priedai 2015

20 VSAFAS 4 priedas 2018 m. IV KETV

Finansavimo sumų likučiai, trumpalaikės mokėtinos sumos

Metu aiskinamasis rastas 2018 m. koreguotas

Nematerialus turtas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai